EsperantoAzia.Net
Esperanto Movado en Azia - Oficiala Retejo de KAEM

Bulteno de KAEM

Bulteno de KAEM

KAEM regule kompilas bultenon da informoj el diversaj aziaj landoj, ĉefe pri Esperanto movado kaj novaĵo.
  • Eldonanto: Komisiono de UEA pri Azia Esperanto-Movado
  • Adreso de KAEM: ĉe Japana Esperanto-Instituto (JEI) Japanio 162-0042 Tokyo-to Sinzyuku-ku Waseda-mati 12-3
  • Reta adreso al KAEM (sendu viajn mesaĝojn al KAEM):
  • TTT-ejo de KAEM: http://www.esperantoazia.net/
  • Redaktoro: HORI Jasuo Japanio 371-0825 Gunma-ken Maebaŝi-ŝi Ootone 2-13-3
KAEM-anoj havas sian propran diskut-grupon ĉe Fejsbuk
  • KAEM-kunsido https://www.facebook.com/groups/789702694389877/
  • Ĉi tiu grupo estas fermita grupo inter KAEM membroj